Chính Sách Hỗ Trợ Phát Sinh

Đối với khách hàng mua sắm tại Amazon

1. Giao hàng chậm hơn so với ngày cam kết

1.1 Chậm từ 1 – 14 ngày:

ĐƯỢC nhận bồi thường theo gói ưu đãi sử dụng :
  • Fast & Safe: bồi thường 10% GIÁ TRỊ SẢN PHẨM, áp dụng trực tiếp vào đơn hàng.
  • Safe & Cheap: bồi thường 10% GIÁ TRỊ SẢN PHẨM, áp dụng trực tiếp vào đơn hàng.
  • Cheap & Fast: bồi thường 5% GIÁ TRỊ SẢN PHẨM, áp dụng trực tiếp vào đơn hàng.
KHÔNG ĐƯỢC hủy đơn hàng.

1.2 Chậm hơn 15 ngày ( hàng thất lạc):

ĐƯỢC nhận bồi thường theo gói ưu đãi đã sử dụng.
  • Fast & Safe: hoàn trả 100% THANH TOÁN TRƯỚC và bồi thường thêm 20% GIÁ TRỊ SẢN PHẨM, áp dụng trực tiếp vào đơn hàng.
  • Safe & Cheap: hoàn trả 100% THANH TOÁN TRƯỚC và bồi thường thêm 20% GIÁ TRỊ SẢN PHẨM, áp dụng trực tiếp vào đơn hàng.
  • Cheap & Fast: hoàn trả 100% THANH TOÁN TRƯỚC, áp dụng trực tiếp vào đơn hàng.
ĐƯỢC hủy đơn hàng.
ĐƯỢC ưu tiên quyết định mua hoặc không mua khi hàng về sau đó.

2. Hàng hóa hư hỏng

ĐƯỢC nhận bồi thường theo gói ưu đãi đã sử dụng:
  • Fast & Safe: hoàn trả 100% THANH TOÁN TRƯỚC và bồi thường thêm 20% GIÁ TRỊ SẢN PHẨM, áp dụng trực tiếp vào đơn hàng.
  • Safe & Cheap: hoàn trả 100% THANH TOÁN TRƯỚC và bồi thường thêm 20% GIÁ TRỊ SẢN PHẨM, áp dụng trực tiếp vào đơn hàng.
  • Cheap & Fast: hoàn trả 100% THANH TOÁN TRƯỚC, áp dụng trực tiếp vào đơn hàng.
ĐƯỢC hủy đơn hàng
ĐƯỢC yêu cầu sử dụng lại hàng hư hỏng với mức giá 80% GIÁ TRỊ SẢN PHẨM

Đối với khách hàng mua sắm tại các website khác Amazon

1. Giao hàng chậm hơn so với ngày cam kết

1.1 Chậm từ 1 – 14 ngày
KHÔNG ĐƯỢC hủy đơn hàng.
1.2 Chậm hơn 15 ngày
ĐƯỢC hủy đơn hàng, hoàn trả 100% THANH TOÁN TRƯỚC.
ĐƯỢC ưu tiên quyết định mua hoặc không mua khi hàng về sau đó.

2. Hàng hư hỏng:

ĐƯỢC hủy đơn hàng, hoàn trả 100% THANH TOÁN TRƯỚC.
ĐƯỢC yêu cầu sử dụng lại hàng hư hỏng với mức giá 80% GIÁ TRỊ SẢN PHẨM.

Ví dụ :

1) Mua một đồng hồ tại Amazon được báo giá như hình minh họa, sử dụng gói ưu đãi Safe & Cheap, tổng thanh toán là 2.815.174đ.

2) Hàng về chậm hơn cam kết từ 1 – 14 ngày:

– Tiền bồi thường: 2.260.500 * 10% = 226.050đ

– Tổng tiền thanh toán: 2.815.174 – 226.050 = 2.589.124đ

3) Hàng về chậm hơn 15 ngày:

– Tiền bồi thường: 2.260.500 * 20% = 452.100đ

– Tổng tiền thanh toán: 2.815.174 – 452.100 = 2.363.074đ

4) Hàng hư hỏng (hủy đơn hàng):

– Tiền bồi thường: 2.260.500 * 120% = 2.712.600đ

5) Hàng hư hỏng (sử dụng lại):

– Tiền bồi thường: 2.260.500 * 20% = 452.100đ

– Tỏng tiền thanh toán: (2.260.500 * 80%) + 554.674 – 452.100 = 1.910.974đ

Inbox page hoặc liên hệ hotline 0963.3007.92 để được hỗ trợ các vấn đề liên quan khác

BÁO GIÁ TRỰC TUYẾN