Chính Sách Đối Tác Buôn Sỉ (Wholesaler)
Theo cách tính giá và phân loại như của Retailer và được hưởng thêm ưu đãi đặc biệt khi đơn hàng đủ điều kiện Wholesaler như sau:
Đơn hàng từ 300.000.000đ (Ba trăm triệu đồng), tương đương $15.000 (Mười lăm nghìn đô la Mỹ) trở lên sẽ được áp dụng hạn mức thông quan tối đa, cụ thể như ví dụ:
  • Wholesaler đặt đơn hàng 500.000.000đ (Năm trăm triệu đồng) sẽ chỉ tính phí thông quan 8% (đối với hàng thông thường) hoặc 10% (đối với hàng giá trị) của 300.000.000đ
  • Phí thông quan 200.000.000đ còn lại của đơn hàng sẽ được MIỄN PHÍ 100%
Chỉ áp dụng khi mua hàng tại Amazon.
Không giới hạn giá trị đơn hàng tối đa được hưởng chính sách Wholesaler.
Áp dụng từ ngày 01/01/2018

BÁO GIÁ TRỰC TUYẾN